bio_1920_839

Andra föreningar

Ideella kulturföreningen Gjuteriet

Gjuteriet är ett föreningshus där många av Karlstads kulturföreningar har sin bas. Det ägs och drivs av den ideella kulturföreningen Gjuteriet, med stöd av Karlstads kommun. Filmförbundet är medlem i Ideella kulturföreningen Gjuteriet som också är vår hyresvärd för föreningslokalen.

Studiefrämjandet

Studiefrämjandet i Karlstad har även dom sin bas på Gjuteriet med bland annat en fullt utrustad replokal och en musikstudio. Studiefrämjandet samarbetar med ett stort antal av Karlstads kulturföreningar med musik, teater, foto, film och självklart samarbetar dom även med oss på Värmlands Filmförbund. Genom ett ömsesidigt samarbete gällande teknik så har våra medlemmar möjlighet att kostnadsfritt boka ljudstudion när denna är ledig. Studion kan användas för till exempel speakerinspelning eller egenkomponerad filmmusik att använda till sin film. Bokningen går till så att man själv tar kontakt med någon på Studiefrämjandets kontor och kommer överens om tidpunkt för bokning och eventuellt instruktioner om man behöver detta.

Kontakta Johan Carlsson via epost eller telefon: 054/172975

Sveriges filmförbund

Sveriges Filmförbund (förkortat Sfilm) är ett riksförbund inom det ideella kulturområdet. Sfilm;s motto är att “Film ska göras av alla, handla om alla och ses av alla”. Filmpolitiskt är Sfilm en röst som deltar i filmevenemang, skapar nätverk med relevanta förbund och institutioner. Sfilm utgör en bro mellan nya och etablerade filmskapare och stöttar medlemmars filmer både nationellt och internationellt. Årligen arrangerar Sfilm Sveriges äldsta filmfestival, Sveriges Kortfilmfestival, representerar Sverige i UNICA och Ax. UNICA, UNION INTERNATIONALE DU CINÉMA, är sedan 1931 världsorganisationen för alla nationella icke-kommersiella filmförbund som i sin tur är representerade via UNICA i FN-organet UNESCO. UNICAs målsättning är i korthet “Promoting Non-Commercial Film & Video Making” och deras filmfestival arrangeras årligen i ett av de 30 medlemsländerna. Varje medlemsland tävlar varje år på plats med ett urval av sitt förbunds kortfilmer och erhåller en guldmedalj från UNICA, att hedra en person som gjort speciella insatser för främjandet av icke-kommersiell film i sitt land. Sfilm delar ut filmstipendium, anordnar filmvisningar, workshops, filmseminarier och andra filmevenemang i sitt arbete att på olika sätt stötta filmskapare och deras projekt.
Sfilm är även medlem i Föreningen Norden där dom erbjuder möjligheten för folkbildning via Sfilm.

Värmlands Filmförbund är självklart medlem som filmförening som innebär att våra medlemmar kan anmäla sina filmer gratis till  Sveriges kortfilmsfestival. Anmäl dig här!

WIFT+  Värmland

Women in Film and Television bildades i Los Angeles i början av 1970-talet som en protest mot den manliga dominansen i filmbranschen. WIFT+ är ett internationellt nätverk som genom sina medlemmars aktiva engagemang driver på utvecklingen mot rättvis fördelning i film-
och Tv-branschen. Nätverkets medlemmar är yrkesverksamma inom film och rörlig media. De flesta är kvinnor, men alla är mer än välkomna.

Från och med 2023 sitter medlemmar ur WIFT+ Värmland med i arrangörsgruppen för vår årliga filmfestival i Karlstad kallad Filmörnen tillsammans med Region Värmland. WIFT+ Värmland förlägger också sina möten, filmvisningar i mindre grupper och workshops i vår föreningslokal.