bio_1920_839

Ekonomiskt stöd

Värmlands Filmförbund har valt att lägga medlemsavgiften på en mycket rimlig nivå för att alla skall ha råd att gå med även om man till exempel studerar. Därför är Värmlands Filmförbund också ekonomiskt beroende av kulturstöd för att kunna upprätthålla sin verksamhet.

Vi får våra årliga kulturstöd från följande stödfunktioner:

Stöd till kulturföreningar i Karlstad kommun

Stöd till kulturföreningar är ett ekonomiskt stöd till det ideella föreningslivet i Karlstads kommun. Karlstads kommun vill främja föreningslivets mångfald i hela kommunen och genom föreningarna erbjuda alla Karlstadsbor ett brett och varierat kulturutbud.
Värmlands Filmförbund söker årligen detta stöd som brukar uppgå till ca 13000 kr.

Region Värmlands avdelning för kulturutveckling

Region Värmland jobbar med att stärka den värmländska kulturen.  Målet är att utveckla samarbetet mellan de olika konst- och kulturområdena och skapa en mer flexibel organisation. Region Värmlands avdelning för kulturutveckling arbetar bland mycket annat med film både som kulturform och som näringsgren. Film är en framtidsbransch och man verkar för att öka sysselsättningen inom filmsektorn och för att stärka den lokala filmkulturen. Filmförbundet ansöker årligen om stöd från Regionen som brukar uppgå till ca 40 000 kr.

Dessutom bidrar Region Värmland med en stor del av kostnaderna för den årliga filmfestivalen ”Filmörnen” som samarrangeras av Region Värmland, Värmlands Filmförbund samt från 2023 även föreningen WIFT+  avd. Värmland. (Women in film and television)

http://www.regionvarmland.se/kultur/kulturbidrag/
(länk till Region Värmlands hemsida) 

Förrutom dessa stöd så finns även ett teknikstöd för visning som även du som enskild medlem kan söka.
Kontakta Robert P Olsson ( 072-7311712 ) på region varmland så berättar han mer.

robert.olsson@regionvarmland.se